Activități

Etapa 1 – Alegerea multicriterială a solventului chimic în vederea stabilirii soluţiei conceptuale de absorbţie-desorbţie CO2

Act 1.1 Dimensionarea echipamentelor de pretratare a fluxului gazos
Act 1.2 Dezvoltarea modelului multicriterial in vederea selectarii solventului chimic
Act 1.3 Caracterizarea produşilor rezultaţi din degradarea solvenţilor chimici-faza initiala
Act 1.4 Diseminare si comunicare

Etapa 2 – Definirea indicatorilor de performanţă (KPI’s) pentru utilizarea lor în analiză tehnico-economică, de risc, de siguranţă, socială şi de evaluare a impactului asupra mediului în vederea validării soluţiei conceptuale de captare CO2 prin absorbţie chimică

Act 2.1 Evaluarea performantelor tehnice ale procesului de absorbtie-regenerare CO2
Act 2.2 Caracterizarea produşilor rezultaţi din degradarea solvenţilor chimici-faza finala
Act 2.3 Stabilirea KPI’s si a cerintelor asociate proceselor de captare CO2 prin absorbtie chimica
Act 2.4 Analiza ciclului de viaţă pentru evaluarea impactului de mediu asociat integrării industriale a procesului de absorbţie chimică a CO2-lui
Act 2.5 Analize sociale, de siguranţă şi de risc asociate proceselor de absorbţie chimică CO2
Act 2.6 Cerinţe privind utilizarea sau transportul/stocarea de CO2
Act 2.7 Stabilirea soluţei conceptuale de captare CO2 prin absorbţie chimică
Act 2.8 Evaluarea indicatorilor de performanta pentru solutia conceptuala propusa
Act 2.9 Diseminare si comunicare

Etapa 3 – Realizarea, testarea si validarea platformei multicriteriale de decizie

Act 3.1 Implementarea sistemului de interfata grafica cu utilizatorul (GUI)
Act 3.2 Implementarea sistemului de interfata grafica cu utilizatorul (GUI)
Act 3.3 Design si functionalitate a sistemului de interfata grafica
Act 3.4 Testare si validarea platformei
Act 3.5 Diseminare si comunicare, Organizare masa rotunda