Diseminarea rezultatelor – Etapa a II-a

n

Etapa a II-a

Scopul celei de-a doua etape a proiectului a fost dublu. Pe de o parte, s-a avut în vedere definirea indicatorilor de performanță (KPI’s) pentru utilizarea lor în analizele tehnico-economice, de risc, de siguranță, sociale și de evaluare a impactului asupra mediului. Această abordare a fost esențială pentru validarea soluției conceptuale de captare a CO2 prin absorbție chimică. Pe de altă parte, a fost inițiată dezvoltarea platformei software, anticipându-se finalizarea și optimizarea acesteia în etapa ulterioară a proiectului.        

Procesul de captare CO2 post-combustie prin absorbție chimică pe bază de amine (MEA, DEA, MDEA) a fost integrat în cadrul unei centrale termoelectrice (industria energetică) și în cadrul unei fabrici de ciment (industria cimentului). Evaluarea solvenților chimici a fost realizată după următorii indicatori tehnici de performanță: raportul L/G, eficiența de captare CO2, consumul de energie termică pentru regenerare, gradul de încărcare al solventului bogat în CO2, gradul de încărcare al solventului sărac în CO2. Indicatorii cheie de performanță pentru evaluarea tehnologiei de captare CO2 prin absorbție chimică considerați au fost: penalitatea eficienței globale, factorul de emisie CO2, costul actualizat al energiei electrice/ al cimentului, costul de captare CO2 și costul cu emisiile evitate de CO2.

Pentru sistemele analizate a fost realizată analiza ciclului viață. În cadrul acestei analize au fost calculați următorii indicatori de impact: epuizarea resurselor naturale, schimbările climatice, acidificarea, eutrofizarea, poluarea fotochimică și toxicitatea umană. Dioxidul de carbon captat poate fi utilizat și valorificat prin mai multe metode, cum ar fi: conversie în combustibili, în substanțe chimice, în materiale de construcții; sau prin utilizarea directă ca și fluid pentru transferul termic, la producerea ureei etc.

Fig. Identificarea compușilor de degradare ale soluțiilor de amine utilizate în absorbția de CO2

Activitățile de diseminare și comunicare desfășurate pe parcursul acestei etape au fost următoarele:

  1. Publicarea a 2 articole în reviste cotate ISI:
  • Nela Slavu, Cristian Dinca. Clean Energy from Poplar and Plastic Mix Valorisation in a Gas Turbine with CO2Capture Process. Processes 11.10 (2023): 2922. https://doi.org/10.3390/pr11102922. Journal Impact Factor: 3.5, Q2.
  • Maytham Alabid, Cristian Dinca. Parametrical Assessment of Polyacrylamide Polymer Membrane Used for CO2 Post-Combustion Capture.” Applied Sciences 13.20 (2023): 11333. https://doi.org/10.3390/app132011333. Journal Impact Factor: 2.7, Q2.
  1. Publicarea unui articol Conference Proceedings (Elsevier):
  • Slavu Nela, Maytham Alabid, Marius Sandru, Cristian Dinca. A techno-economic assessment of biomass combustion with CO2 capture technology. Computer Aided Chemical Engineering. Vol. 52. Elsevier, 2023. 3219-3225. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-15274-0.50513-8.
  1. Participarea la 2 conferințe naționale:
  • Nela Slavu. Integrarea tehnologiilor de captare CO2 în industria energetică. CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ DE PRIMĂVARĂ a AOSR, 2023, BUCURESTI, Transformarea digitală în științe, 19-20 mai 2023, București.
  • Nela Slavu, Adrian Badea, Cristian Dinca. Analiză tehnico-economică de producere a energiei electrice pe bază de biomasă cu captare de CO2. CONFERINȚA NAȚIONALĂ ŞTIINŢIFICĂ DE TOAMNĂ a AOSR 2023, Știința pentru o societate sănătoasă, Joi 21 septembrie 2023 – sâmbătă 23 septembrie 2023, Constanța.
  1. Participarea cu un stand de prezentare în cadrul EnergyFest 2023 (9-11 martie 2023).
  2. S-a realizat diseminarea rezultatelor în cadrul unui workshop desfășurat la sediul companiei Wing Computer Group SRL.