Diseminarea rezultatelor – Etapa a III-a

n

Etapa a III-a

În cadrul etapei III a proiectului CAPSOFT, accentul a fost pus pe testarea și validarea platformei multicriteriale de decizie, un pas esențial pentru a asigura că soluțiile dezvoltate sunt, atât funcționale, cât și eficiente în medii reale de utilizare. Această etapă a implicat o serie de activități complexe și riguroase, menite să verifice robustețea și performanța sistemului în diverse condiții de utilizare industrială.

Proiectul a urmărit crearea unei platforme software multicriteriale de decizie, bazată pe tehnologia DELPHI, pentru a facilita implementarea tehnologiilor de captare a CO2. Etapa nr. 3 a proiectului a inclus:

1. Implementarea interfeței grafice cu utilizatorul (GUI):

Act 3.1 & Act 3.2: Implementarea și dezvoltarea interfeței grafice. Platforma permite utilizatorilor să descrie sistemele energetice și industriale, să selecteze parametrii principali și să definească metodele de captare a CO2, integrându-le eficient în procesele industriale sau energetice.

Act 3.3: Designul și funcționalitatea interfeței grafice au fost dezvoltate cu accent pe ușurința utilizării și accesibilitatea informațiilor esențiale. S-au utilizat tehnologii precum JavaScript, React.js, Python și Flask pentru validarea datelor și calcularea rezultatelor în timp real. Utilizatorii pot configura diverse tehnologii de captare a CO2, inclusiv absorbție chimică, membrane și criogenie, și pot vizualiza rezultatele economice și tehnice.

Figura 1. Interfața grafică cu utilizatorul – Definirea procesului sistemului energetic, a tehnologiei de captare a CO2 și a integrității economice

Figura 2. Interfața grafică cu utilizatorul – Afișarea rezultatelor pentru evaluarea sistemului fără/cu captarea CO2

2. Testarea și validarea platformei:

Act 3.4: Procesul de testare a inclus simulări de scenarii variate, sesiuni de testare cu utilizatori reali și comparații cu date reale. S-au realizat testări de performanță, testări în condiții de stres și evaluări ale gestionării erorilor. Utilizatorii reali au oferit feedback valoros pentru îmbunătățirea designului și funcționalității interfeței.

Validarea a fost efectuată prin asigurarea calității, verificând codul și performanța software-ului pentru a garanta acuratețea și consistența rezultatelor.

Act 3.5: A fost organizat un workshop pe data de 30 mai 2024 la sediul companiei Wing Computer Group pentru prezentarea rezultatelor și funcționalităților platformei CAPSOFT. Evenimentul a inclus prezentări tehnice detaliate, demonstrații live ale software-ului și studii de caz concrete care au evidențiat succesul implementării CAPSOFT.

Participanții la workshop au inclus experți în domeniul energetic, ingineri, cercetători și reprezentanți ai autorităților de reglementare. Diseminarea rezultatelor proiectului a fost realizată, accentuând impactul pozitiv al platformei asupra proceselor industriale și de captare a CO2.

Obiective atinse:

   • Realizarea platformei software: Platforma CAPSOFT a fost dezvoltată și implementată cu succes, incluzând toate funcționalitățile planificate.
   • Testarea platformei software: Platforma a fost supusă unor teste riguroase pentru a asigura funcționarea corectă și fiabilitatea acesteia în diverse scenarii industriale.
   • Validarea platformei software: Validarea a confirmat că platforma funcționează conform specificațiilor și răspunde eficient nevoilor utilizatorilor din industrie.
   • Diseminarea rezultatelor: Organizarea workshopului a facilitat diseminarea informațiilor și a rezultatelor proiectului, contribuind la creșterea gradului de conștientizare și interes în rândul comunității industriale și academice.

Figura 3. Diseminarea rezultatelor în cadrul unui workshop organizat în cadrul companiei Wing Computer Group

De asemenea, rezultatele obținute în cadrul acestei etape au fost diseminate și prin participarea la 1  conferință:

 • Nela Slavu, Adrian Badea, Cristian Dinca. Producția de metan prin conversia energiei electrice în gaz, cu eliminarea dioxidului de carbon integrată în industria cimentului. CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ DE PRIMĂVARĂ a AOSR 2024, 24 – 25 mai 2024, București.

Concluzii:

 • CAPSOFT contribuie semnificativ la eforturile de decarbonizare, facilitând identificarea și implementarea celor mai eficiente tehnologii de captare a CO2, aliniindu-se astfel cu obiectivele Pactului Verde European de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Eficiența economică și rentabilitatea soluțiilor propuse de CAPSOFT sunt demonstrate prin analize economice detaliate, reducerea emisiilor de CO2 și îmbunătățirea indicatorilor economici, susținând astfel obiectivele UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.
 • Workshopul a evidențiat interesul crescut al comunității industriale și academice pentru soluțiile avansate oferite de CAPSOFT, contribuind la protejarea mediului și promovând practici sustenabile, în conformitate cu politicile UE privind reducerea emisiilor și captarea carbonului.