Diseminarea rezultatelor – Etapa I

n

Etapa I

Scopul proiectului este de a utiliza datele obținute din studii experimentale și de simulare-modelare pentru a stabili o soluție conceptuală de captare CO2 prin absorbție chimică în vederea analizei oportunității implementării acesteia în diferite medii industriale caracterizate de procese și tehnologii diferite (PETAL și CARMEUSE). Astfel, tehnologia de absorbție chimică CO2 trebuie să fie evaluată atât în procese pre-combustie cât și post-combustie, diferite date necesare (debit solvent chimic, concentrație solvent chimic în soluție, raport L/G – debit solvent/debit flux gazos) putând fi obținute în urmă studiilor experimentale și de simulare realizate în cadrul partenerilor UPB și INCDPM.

În cadrul Etapei I s-a respectat ordinea cronologică a activităților propuse în cadrul propunerii de proiect, astfel: au fost dimensionate echipamentele de pretratare a fluxului bazos, a fost dezvoltat modelul multicriterial în vederea selectării solventului chimic şi a fost efectuată caracterizarea produșilor rezultați din degradarea solventilor chimici- faza inițială.

Pe parcursul etapei s-a urmărit dimensionarea corectă a unităţilor de tratare a fluxului de gaze de ardere provenit din procesele de ardere. Dimensionarea corectă a unităţilor de tratare (electrofiltru, unitate de desulfurare şi unitate de captare CO2) a fost necesar ă pentru reducerea consumurilor energetice dar şi a costurilor asociate fie cu producerea de energie (industria energetică) fie cu producerea de ciment, sticlă, etc. În cadrul acestei etape s-au identificat scenariile care urmează a fi analizate în cadrul proiectului dar şi a tehnologiilor de captare CO2 pe care le vom compară în cadrul modelului multicriterial dezvoltat în proiect. Tehnologiile de captare CO2 ce vor fi comparate sunt reprezentate de absorbţie chimică, arderea în buclă chimică, şi membrane polimerice. În cazul procesului de absorbţie chimică s-au analizat mai mulţi solvenţi chimici pe bază de amîne , analizându- se amâne primare, secundare şi terţiare pentru a identifica consumurile de energie necesare regenerării acestora. Ulterior, în cadrul etapelor 2 şi 3 ale proiectului tehnologiile de captare CO2 vor fi comparate pe baza criteriilor tehnico-economici şi de mediu propuși în cadrul acestei etape.

În urmă studiilor realizate au fost dimensionate echipamentele de pretratare a fluxului gazos, a fost realizat modelul multicriterial necesar pentru selectarea solventului chimic, au fost caracterizați produșii obținuți din degradarea solventului- faza inițială și au fost caracterizați și identificați doi solvenți chimici care respectă criteriile impuse.

Fig. Identificarea solvenților chimici utilizați în absorbția de CO2

Pe parcursul etapei au fost desfășurate și activități de diseminare și comunicare, astfel:

  • s-a realizat pagină WEB a proiectului
  • s-a efectuat diseminarea rezultatelor în cadrul conferinței: „CONFERINȚA NAȚIONALĂ STINTIFICĂ DE TOAMNĂ a AOSR 2022” 03-05.11.2022, PRINT ISSN 2601 – 5102, pag. 11, 56
  • s-a realizat diseminarea rezultatelor în cadrul unui workshop desfășurat la sediul companiei Wing Computer Group SRL.